Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel verilerin korunması İpsizcambaz Elektronik ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (“İpsizcambaz”) için önemli olmakla birlikte kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için KVK Kanunu kapsamında çalışmaktadır. İpsizcambaz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. İpsizcambaz işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır. İpsizcambaz.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

Gizlilik Politikasının Amacı, Kapsamı ve Toplama Yöntemleri

Kişisel veriler, ipsizcambaz.com üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, İpsizcambaz’ın; Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini, bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini ve örnek veri türleri, bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verileri saklama sürelerini, ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini, ilgili kişilerin elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini, resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını, çerez kullanımı ve yönetimi, iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, verilerin nasıl işleneceği, verilerin ne zaman silineceği açıklanmaktadır.

İpsizcambaz kişisel verileri websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanun’unda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İnternet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, oturum tanımlama, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla "çerezler" adı verilen ve sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar kullanmaktayız. Bu uygulama size ve kullandığınız cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kayıt almamaktadır. Teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

İpsizcambaz.com gerektiğinde sistemle ilgili sorunların tespiti ve sorunların hızlı bir şekilde çözümü için kanunlar çerçevesinde IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri kullanıcıları tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Aşağıda İpsizcambaz tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Hangi Veri Türleri ve Kategori İşlenmektedir;

Müşteri, Üye Olan Veya Olmayan Tüm Kullanıcı Bilgileri:

Kimlik Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgi, Müşteri veya Üye Bilgisi, Müşteri veya Üye İşlem Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, IP Adresi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Çağrı Merkezi Kayıt Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Talep, Şikayet ve Memnuniyet Yönetimi Bilgisi, Gerçek veya Tüzel Kişi Bilgileri, Çerez Bilgisi.

Çevrimiçi Ziyaretçi Bilgileri:

İşlem Güvenliği Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, IP Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Talep, Şikayet ve Memnuniyet Yönetimi Bilgisi, Gerçek veya Tüzel Kişi Bilgileri, Çerez Bilgisi.

Satın Alınan Ürünün Teslim Edileceği Kişi:

Kimlik Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgisi, Çağrı Merkezi Kayıt Bilgisi, IP Adresi, Pazarlama Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi. Gerçek veya Tüzel Kişi Bilgileri, Çerez Bilgisi.

Satıcı veya Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kişi:

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Şirket Bilgisi, Özel Nitelikli Kişisel Veri Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Görsel Bilgi, Pazarlama Bilgisi, Çağrı Merkezi Kayıt Bilgisi, Talep, Şikayet ve Memnuniyet Yönetimi Bilgisi. Gerçek veya Tüzel Kişi Bilgileri, Çerez Bilgisi.

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, İpsizcambaz tarafından işletilen e-ticaret platformlarının;

Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi, bu platformlardan “misafir kullanıcı/üye olmadan kullanım sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, müşteri ile kurulan üyelik sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından Müşteri veya Üye tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Müşteri veya Üye’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, sözleşme ilişkisi kapsamında, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Müşteri veya Üye’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması, Müşteri veya Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, ticari elektronik ileti iznine istinaden Müşteri veya Üye ile iletişime geçilmesi, gerek platform, gerek mobil uygulama üzerindeki Müşteri veya Üye deneyiminin iyileştirilmesi, Müşteri veya Üye memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması, istatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması, kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi, İpsizcambaz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi, İpsizcambaz’ın faaliyetlerinin İpsizcambaz prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecek ve işleyecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Tedbirler

İpsizcambaz, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İpsizcambaz, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. İpsizcambaz kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve SSL Güvenli Giriş Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla İpsizcambaz kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

İpsizcambaz işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak: Kişisel verilerin alındığı web sitesi, mobil veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur, Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol oluşturur ve uygulamaya alır, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder, birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular.

Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar. Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

İpsizcambaz’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, İpsizcambaz tarafından işletilen platformlara veya İpsizcambaz sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İpsizcambaz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İpsizcambaz kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Müşteri veya Üye verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Müşteri verileri ayrıca; müşterinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve İpsizcambaz’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere İpsizcambaz’ın ve İpsizcambaz ile anlaşmalı profesyonel iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, İpsizcambaz’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki üçüncü kişilerle ve KVKK’nın 9. maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle ve ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Müşteri veya Üye ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Müşteri veya Üye’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Müşteri/Üye’ye ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır. Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Müşteri/Üye’ye ait veriler iş ortakları ile paylaşılmaktadır.

Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Müşteri veya Üye’ye ilişkin olarak, Müşteri veya Üye’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim, pazarlama yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Müşteri veya Üye bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak; Ürün iyileştirmesi yapılması alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi, satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Müşteri veya Üye’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Müşteri veya Üye ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Müşteri veya Üye ID’si veya diğer bir ifade ile Pseudonymous data takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri veya Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Müşteri veya Üye ID’leri İpsizcambaz içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Müşteri veya Üye’ye atanan bu ID’ler İpsizcambaz tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanun’u uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri ve Hakları

İpsizcambaz işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. KVK Kanunu madde 11 uyarınca veri sahipleri olduğu haklar aşağıda belirtilmektedir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme şeklindedir. 

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; İpsizcambaz websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden Üyelik Bilgilerim sekmesinden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. İşbu yapacağınız değişikliklerin, güncellemelerin ve hukuka uygunluğunun sorumluluğu üyededir. Ayrıca, İpsizcambaz tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi, mobil sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.ipsizcambaz.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında İpsizcambaz tarafından hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikada belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. İpsizcambaz, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İpsizcambaz’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İpsizcambaz tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümünde “Üyelik Bilgilerim” sekmesine erişerek sorumluluğu kendinize ait olmak kaydı ile değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz. Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz. Çerez yönetimi konusunda, Çerez Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri

Kişisel verilerinizi, faaliyetlerimiz için gerekli ve faaliyetlerimizle ilgili oldukları sürece, saklama amacımızın ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin gerektirdiği kadar saklamaktayız. Saklama sürelerinin belirlenmesinde esas alınan başlıca unsurlara aşağıda yer verilmektedir. Hizmetlerimizi sunabilmemiz için kişisel verilerinize ihtiyaç duyduğumuz süre. Bu başlık altında, faaliyetlerimizin sürdürülmesi ile geliştirilmesi, sistemlerimizin güvenli kalabilmesinin sağlanması ile işletmemize ait genel ve mali konularda gerekli kayıtları tutabilmemiz için gerekli olan süreler dikkate alınmaktadır. 

Kişisel verinin özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olması. Özel nitelikli kişisel verilerin söz konusu olduğu durumlarda saklama süresi genellikle daha kısa tutulmaktadır. Kişisel verilerinizin daha uzun bir süre boyunca saklanmasına açık rıza vermiş olmanız. Açık rıza verdiğiniz durumlarda, verilerinizin saklanmasına ne kadar süre için rıza gösterdiyseniz, verileriniz o kadar süre saklanacaktır.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Çağrı Merkezi ses kayıtları 3 yıl, Üyelik, rezervasyon ve siparişe ilişkin kayıtlar 10 yıl, 

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl, Çerezler ve log kayıtları 6 ay/2 yıl, Müşterilere İlişkin kişisel veriler 3 yıl, Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler 10 yıl, Ticari elektronik ileti onay kayıtları 1 yıl, Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik 2 yıl, İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv'ler 10 yıl, Üye Müşteri/Misafir Müşterilere ilişkin kişisel veriler 2 yıl, Müşteri işlem bilgileri 10 yıl, potansiyel müşterilere ilişkin veriler (cookies, çerezler vb. 13 ay olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi saklama konusunda yasal, akdi veya benzeri bir yükümlülüğümüzün bulunması, başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için düzenlenen bazı hallerde olmak üzere yürürlükteki kanunlara uymak, soruşturmalara yardımcı olmak, yürürlükteki kanunların müsaade ettiği veya gerekli kıldığı diğer işlemleri yapabilmek için gerekli olan süre kadar kişisel verilerinizi saklayabiliriz. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren hallerin ortadan kalkması durumunda, kişisel verileriniz güvenli bir şekilde imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

İpsizcambaz, İpsizcambaz tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına, mobil sitelerine ve mobil uygulama yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; İpsizcambaz’ın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere İpsizcambaz’ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

İpsizcambaz, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7. 17. ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

İpsizcambaz tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. İpsizcambaz bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol yapısı oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. İpsizcambaz tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

İpsizcambaz tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. 

İpsizcambaz, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

İpsizcambaz tarafından kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

İpsizcambaz, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme internet sitesi üzerinden yapılacak olup, işbu değişikliklerin,güncellemelerin takibi üye tarafından bizzat yapılacaktır.

İpsizcambaz Elektronik ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 

Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Safir Blokları E Blok No:33 

Hacettepe Teknokent Beytepe Çankaya/Ankara