ÜYELİK KULLANIM KOŞULLARI

www.ipsizcambaz.com web sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen , “Web Sitesi”de veya “Mobil Uygulama”sında bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Web Sitesi”de ve Mobil Uygulamasında belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Web Sitesi”ni veya “Mobil Uygulama”yı kullanmaktan lütfen vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Web Sitesi”nin ve “Mobil Uygulama”nın gerek Fikri Sinai, gerekse Mülki her türlü hakkın sahibi “Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Safir Blokları E Blok No:33 Hacettepe Teknokent Beytepe Çankaya Ankara” adresinde mukim İpsizcambaz Elektronik ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca "İpsizcambaz" olarak anılacaktır)’dir. “Web Sitesi”nde veya “Mobil Uygulama”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “İpsizcambaz” tarafından sağlanmaktadır.

1.2 .“İpsizcambaz” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Web Sitesi”de veya “Mobil Uygulama”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değiştirebilir,silebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.ipsizcambaz.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Web Sitesi” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Web Sitesi”ne veya “Mobil Uygulama”sına erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "İpsizcambaz" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği peşinen kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www.ipsizcambaz.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Web Sitesi”ni veya “Mobil Uygulama”sını kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Web Sitesi” ve “Mobil Uygulama”: www.ipsizcambaz.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “İpsizcambaz”ın “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamaları.

“Kullanıcı ”: “Web Sitesi”ne veya “Mobil Uygulama” ya erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “ Web Sitesi”’ne veya “Mobil Uygulama” ya üye olan ve “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Web Sitesi”ndeki veya “Mobil Uygulama”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “İpsizcambaz” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “İpsizcambaz” tarafından reddedilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “İpsizcambaz” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"İpsizcambaz Üyelik Hesabı": Üye’nin “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama”sı içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "İpsizcambaz"a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“İpsizcambaz Hizmetleri” ("Hizmet"): “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “İpsizcambaz” tarafından sunulan uygulamalardır. "İpsizcambaz", “Web Sitesi” ve “Mobil Uygulama” içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Web Sitesi”den "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Web Sitesi”nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. “İpsizcambaz”ın işbu değişiklik ve uyarlamaları üyelere ayrıca bildirim zorunluluğu olmayıp,“Web Sitesi”nde veya “Mobil Uygulama”sında yayınlanması ile bildirim yapmış sayılır. Güncel bildirim, değişiklik ve uyarlamaları kontrol etme ve uygulama yükümlülüğü üyenin sorumluluğundadır.

İçerik”: “ Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılımsal ve işitsel imgeler.

“API”: İpsizcambaz tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler.

"İpsizcambaz Arayüzü" :İpsizcambaz ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve İpsizcambaz Veritabanı"ndan sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları İpsizcambaz ait olan tasarımlar içerisinde “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“ İpsizcambaz Veritabanı”: “ Web Sitesi” ve “Mobil Uygulama” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “İpsizcambaz”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri, KVK Kanunu ve ilgili tüm mevzuat gereğince korunan veritabanıdır.

3. İPSİZCAMBAZ HİZMETLERİ

3.1. “İpsizcambaz”, "Üye"ler tarafından “İpsizcambaz Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "“İpsizcambaz Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. “İpsizcambaz", “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3 “İpsizcambaz” “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4 “İpsizcambaz”, “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “İpsizcambaz”ın, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabileceğini Üye peşinen beyan ve kabul eder.

4. İPSİZCAMBAZ WEB SİTESİ KULLANIMIN KOŞULLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1." Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “İpsizcambaz” herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı Tedarikçi Portal’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri münhasıran kullanacaktır. Şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.Kullanıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen  feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır. Kullanıcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Portal’da İpsizcambaz aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde;  Kullanıcı İpsizcambaz’ın bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

Kullanıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar hakkında Yönetmelik ve bu kanunların, yönetmeliklerin ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, gerekli tüm önlemi alacağını, idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 .“Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” "Üye"ler tarafından “İpsizcambaz Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “İpsizcambaz”, "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliğini, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemek olup, yine kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “İpsizcambaz” herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “İpsizcambaz”ın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "Kullanıcı" “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kullanmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini, aksi halde meydana gelmiş gelebilecek zarar ve tazminattan bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 ."Kullanıcı"lar “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “İpsizcambaz”ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve her türlü davranıştan kaçınacağını, önlemek amacıyla tüm tedbirleri alacağını aksi halde sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Sanal mağaza’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Sanal mağazaya teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Sanal mağazada Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” sağlanan tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla İpsizcambaz tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. "Kullanıcı"lar, “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya “İpsizcambaz”ın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6 .“İpsizcambaz”, "Kullanıcı" bilgilerini KVKK kapsamında kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “İpsizcambaz” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama”nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir veya paylaşabilir. www.ipsizcambaz.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, “İpsizcambaz” işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.7.“ İpsizcambaz”, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. (Tik-tok, Facebook ve benzeri reklam mecraları) Ayrıca Google, AFS reklamlarının “İpsizcambaz” yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.8 .“Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “İpsizcambaz” “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “İpsizcambaz”ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9.“ İpsizcambaz”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “İpsizcambaz Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “İpsizcambaz” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “İpsizcambaz”tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “İpsizcambaz”ın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10 .“Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye veya “ Uygulama” ya erişim sağlanmaya çalışılması, Site veya Uygulama üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin , “Web Sitesi”sinin veya “Mobil Uygulama”nın içeriğinin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “İpsizcambaz” her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “İpsizcambaz”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11 .“Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama”ya verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “İpsizcambaz”ın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” (sınırlı olmamak kaydıyla “İpsizcambaz Veritabanı", “İpsizcambaz Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “İpsizcambaz” telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “İpsizcambaz”a ait ve/veya “İpsizcambaz” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, “İpsizcambaz” hizmetlerini, “İpsizcambaz” bilgilerini ve “İpsizcambaz” telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, kullanmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “İpsizcambaz” hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde “İpsizcambaz” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “İpsizcambaz” telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, kullanılamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde “İpsizcambaz” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “İpsizcambaz”; “İpsizcambaz” hizmetleri, “İpsizcambaz” bilgileri, “İpsizcambaz” telif haklarına tabi çalışmaları, “İpsizcambaz” ticari markaları, “İpsizcambaz” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kullanıcı, İpsizcambaz ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Kullanıcı, İpsizcambaz adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

  • Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve İpsizcambaz’ın tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, İpsizcambaz’ın belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,
  • Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu maddedeki

Yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

  • Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak İpsizcambaz’ın menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda İpsizcambaz’ı derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği İpsizcambaz’a vermeyi ve İpsizcambaz ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak İpsizcambaz tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,
  • İşbu Sözleşme ve eklerin de yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“İpsizcambaz”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyeceğini, mevzuata uygun olduğunu Kullanıcı peşinen kabul,beyan ve taahhüt eder.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “İpsizcambaz” herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “İpsizcambaz” gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla, salgın hastalık, ambargo, siber saldırı, doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" İpsizcambaz tarafından “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama” da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Web Sitesi” veya “Mobil Uygulama”yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

İpsizcambaz Elektronik ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 

Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Safir Blokları E Blok No:33 

Hacettepe Teknokent Beytepe Çankaya/Ankara